Sunday, April 21, 2013

BOOT CD NĂM 2013

Ai biết ghost máy vi tính, đây là CD dùng để ghost windows và chia ổ đĩa khi máy bị nhiễm virus
LINK DOWNLOAD: BOOT CD