Thursday, May 27, 2010

Sửa máy tính cài win7 không kết nối Internet

máy tính của bạn cài hệ điều hành windows 7, khi máy tính không kết nối Internet bạn sửa chửa như sau:
bạn nhìn góc dưới bên phải có hình sau

bạn bấm vô hình chấm than sẽ có hình sau

bấm vô dòng chử "Open network and sharing center" ta có hình sau

bạn chú ý dòng "local are conection"

bấm vô đó bạn sẽ thấy

bạn bấm vô DIAGNOSE sẽ thấy


sau khi sửa xong sẽ thấy biểu tượng quả cầu bên dưới có chử internet có màu xanh

ngược lại khi không kết nối

Khi moderm không kết nốimạng internet máy tính sẽ có dấu gạch chéo màu đỏ,thay gì dấu chấm than màu vàng